Renegate Sarex

Data dodania: 12 Października 2015
Informuję, że w dniach 13 - 15 października br. w godz. 6.00 - 19.00 (termin zapasowy 16 październik br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/II. Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W trakcie trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas dwóch pierwszych dni ćwiczenia (13 i 14 października br.) w godzinach 8.00 - 16.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
Ogłoszenie i odwołanie alarmu należy wykonać za pomocą sygnałów określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96), w przypadku syren alarmowych będą są to:
  • ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty
  • odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty