Rewaloryzacja terenu przy Grocie w Rachowicach.

Data dodania: 21 Października 2011

Trwają intensywne prace przy Rachowickiej „Grocie” . To wyjątkowe miejsce, nie tylko dla mieszkańców Rachowic ale i całej gminy od kilku tygodni jest miejscem intensywnych prac polegających głównie na oczyszczeniu linii brzegowej oraz dna przyległego stawu, odtworzeniu schodów przed „Grotą” i drewnianą wiatą z bloków granitowych. W ramach projektu naprawione zostaną również ławki przed „Grotą” poprzez wymianę drewnianych siedzisk, zamontowane zostaną nowe kosze na śmieci, nasadzona zostanie także ozdobna roślinność. Przedsięwzięcie to jest w 75 % współfinansowane przez Unię Europejską z działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach projektu pn.: „Szlak dziedzictwa kulturalno – przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap II - Rewaloryzacja terenu przy "Grocie" w Rachowicach