Rozstrzygnięcie przetargu dot. fotowoltaiki i kolektorów słonecznych

Data dodania: 03 Września 2021

Projekt na Odnawialne Źródła Energii 


Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

 
 1. Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego fotowoltaiki i kolektorów słonecznych
 
 1. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nr ZP-4/2020 cz. 1, została wybrana oferta złożona przez firmę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
  W dniu 31-08-2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą.
 
Wg oferty Wykonawcy montowane będą urządzenia:
 1. Kolektory słoneczne KSG 21 GT  (GALMET)
Więcej informacji na stronie producenta https://galmet.com.pl/pl/produkt/ksg-21-gt
 1. Panele fotowoltaiczne model JHM4/60H moc 375 Wp  moduły monokrystaliczne typu half-cut (Yangzhou Jinghua New Energy Technology Co., Ltd)  Więcej informacji na stronie producenta  http://en.yzjinghua.com/
 
 1. Od 20-09-2021r. rozpoczniemy podpisywanie aneksów do umów z Mieszkańcami, u których będą montowane panele fotowoltaiczne lub/i kolektory słoneczne.
Aneks będzie określał między innymi: aktualizację kosztów wykonania instalacji w oparciu o cenę oferty Wykonawcy wybranego w przetargu i podpisaną z Wykonawcą umowę.
Cena dla poszczególnych mocy instalacji paneli fotowoltaicznych instalowanych na nieruchomościach o powierzchni użytkowej do 300 m2 (VAT 8%)
  wg dotychczasowej umowy Aktualizacja po przetargu – cena do aneksu
Moc instalacji w kWp Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto wkład własny mieszkańca brutto Cena netto jednostkowa Cena jednostkowa brutto wkład własny mieszkańca brutto
2,24 9 632,00    10 402,56 2 215,36 9 508,00 zł 10 268,64 zł 2 186,84 zł
2,80 12 040,00    13 003,20    2 769,20 13 490,00 zł 14 569,20 zł 3 102,70 zł
3,36 14 448,00    15 603,84    3 323,04 14 293,00 zł 15 436,44 zł 3 287,39 zł
3,64 n/d n/d n/d 14 358,00 zł 15 506,64 zł 3 302,34 zł
3,92 16 856,00    18 204,48    3 876,88 15 789,00 zł 17 052,12 zł 3 631,47 zł
4,48 n/d n/d n/d 16 742,00 zł 18 081,36 zł 3 850,66 zł
4,76 20 468,00 22 105,44 4 707,64 17 696,00 zł 19 111,68 zł 4 070,08 zł
5,60 24 080,00 26 006,40 5 538,40 19 892,00 zł 21 483,36 zł 4 575,16 zł
6,72 28 896,00    31 207,68    6 646,08 23 326,00 zł 25 192,08 zł 5 364,98 zł
7,84 33 712,00    36 408,96    7 753,76 26 384,00 zł 28 494,72 zł 6 068,32 zł
Cena dla poszczególnych mocy instalacji kolektorów słonecznych instalowanych na nieruchomościach o powierzchni użytkowej do 300 m2 (VAT 8%)
  Wg dotychczasowej umowy Aktualizacja po przetargu – cena do aneksu
Rodzaj –ilość płyt
kolektorów
Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto wkład własny mieszkańca brutto Cena netto jednostkowa Cena jednostkowa brutto wkład własny mieszkańca brutto
2 8 700,00    9 396,00 2 001,00 8 500,00    9 180,00 1 955,00 zł
3 10 100,00    10 908,00 2 769,20 9 900,00    10 692,00    2 277,00 zł
                   
 
 
UWAGA: Podana wysokość wkładu własnego Mieszkańca dotyczy nieruchomości o powierzchni do 300 m2, gdzie uwzględnia się VAT 8%.  W przypadku nieruchomości o powierzchni powyżej 300 m2 wkład własny jest liczony odmiennie i uwzględnia VAT mieszany 8% VAT (do 300 m2) oraz 23% VAT (dla różnicy powyżej 300 m2), w związku z czym jest wyliczany w tych przypadkach indywidualnie i będzie nieznacznie wyższy. Sytuacja ta dotyczy tylko 3 lokalizacji gdzie będą montowane panele fotowoltaiczne oraz 1 lokalizacji montażu kolektorów słonecznych.
 
 1. Prosimy sprawdzić, czy uregulowano wszelkie opłaty, w tym podatki, opłaty za wodę, śmieci itp..
  Jeśli Mieszkaniec na dzień podpisania umowy będzie posiadał zaległości wobec Gminy Sośnicowice z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilno-prawnych zostanie wykluczony z projektu.
 2. Wizje lokalne nieruchomości rozpoczną się w październiku 2021r.
 3. Następnie zostanie sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja techniczna, podlegająca sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i dopiero po jej zatwierdzeniu rozpoczną się montaże u Mieszkańców.
 4. Na dzień dzisiejszy, sądząc po stanie realizacji projektów w innych gminach, należy spodziewać się sporych (nawet kilkumiesięcznych) opóźnień, dlatego też nie przedstawiamy na tym etapie harmonogramu prac montażowych.
 5. Termin dokonania wpłaty wkładu własnego przez Mieszkańca w związku z wyżej opisaną sytuacją nie został jeszcze wyznaczony.
 
 
 1. Informacje dotyczące kotłów na biomasę oraz pomp ciepła
 
 1. Montaż kotłów
 
Uwaga !  Z uwagi na przepisy związane z RODO, wskazujemy identyfikację lokalizacji poprzez nr działki wskazanej w zawartej umowie z Mieszkańcem.
Wg zaktualizowanego harmonogramu Wykonawcy:
 1. do 15-09-2021r. w pierwszej kolejności ma nastąpić montaż kotłów pod wskazanymi lokalizacjami,
  tj. u Mieszkańców, którzy już od dawna mają zdemontowany dotychczasowy piec
 
  Nr działki Obręb Data montażu Wg dzisiaj przekazanej informacji przez Wykonawcę, w przypadku czterech lokalizacji z ww. tabeli, termin montażu może przesunąć się o kilka dni.
 
Wykonawca będzie poszczególnych  Mieszkańców informował już bezpośrednio
i ustali dzień montażu.
 
  1 653/153 Rachowice 06.09.2021
2 937/15 Bargłówka 06.09.2021
3 1161/274 Sośnicowice 08.09.2021
4 845/208 Trachy 08.09.2021
5 890/210 Bargłówka 10.09.2021
6 331/1 Sośnicowice 10.09.2021
7 1110/211 Bargłówka 13.09.2021
8 217/64 Sierakowice 13.09.2021
9 1102/196 Bargłówka 15.09.2021
10 385/126 Sierakowice 15.09.2021
 
 
11 1905/163 Bargłówka 17.09.2021 Termin dostawy i montażu dla ww. trzech lokalizacji Wykonawca potwierdzi bezpośrednio kontaktując się z Mieszkańcami. Terminowy montaż uzależniony jest od bieżącej dostępności kotłów.
12 1270/119 Bargłówka 17.09.2021
13 1101/196 Bargłówka 17.09.2021
 
 
 1. Dostawa i montaż kolejnych kotłów zgodnie z podanym nowym harmonogramem powinien nastąpić
  w terminie do października 2021r. Lokalizacje kolejne wskażemy po uzyskaniu od Wykonawcy informacji o dostępności poszczególnych mocy kotłów.  Bez uprzedniej informacji od Wykonawcy lub pracownika gminy, nie należy domontowywać dotychczasowego urządzenia służącego do ogrzewania.
 
 1. Pompy ciepła cwu   -  pompy ciepła do ogrzania wody użytkowej
 
Transport pomp do podgrzewania c.w.u odbędzie się dnia 18 oraz 25 września 2021r.
Wszyscy Mieszkańcy zostaną poinformowani bezpośrednio przez Wykonawcę, w którym dniu zostanie dostarczona pompa. Po dostarczaniu pomp rozpoczną się montaże od dnia 27 września 2021r.
Harmonogram dla tych Mieszkańców będzie ustalała ekipa montująca, która będzie się z Państwem bezpośrednio kontaktowała.
Uwaga! Bez uprzedniej informacji od Wykonawcy, nie należy domontowywać dotychczasowego urządzenia służącego do ogrzewania wody.
 
 
 1. Montaż pomp centralnego ogrzewania wraz z c.w.u.
 
W związku z:
 • obecną sytuacją związaną z opóźnieniami realizacji w innych gminach zarówno partnerskich (jak z terenu innych województw), w których przetarg wygrał ten sam Wykonawca;
 • informacjami pozyskanymi od producenta w sprawie problemów z dostępnością urządzeń spowodowaną sytuacją bieżącą na rynku stali (jeden  podstawowych surowców niezbędnych do produkcji ww. urządzeń - od kilku miesięcy podaż stali nie nadąża za popytem= brak wystarczającej ilości stali do bieżącej produkcji)
 
Sądząc po stanie realizacji poszczególnych zakresów projektu w innych gminach, należy spodziewać się sporych (nawet kilkumiesięcznych) opóźnień, dlatego też nie przedstawiamy na tym etapie harmonogramu prac montażowych.
Kolejne informacje w sprawie przebiegu realizacji projektu przekażemy Państwu 20 września 2021r.