Rusza realizacja programu ograniczania niskiej emisji

Data dodania: 27 Lipca 2012

Informujemy, iż w dniu 12 lipca 2012r Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanego w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Sośnicowice- etap I”. W dniu 24 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach została podpisana umowa pożyczki udzielonej Gminie Sośnicowice na kwotę 293.153,00 zł, która zapewni dofinansowanie w 50% realizację 35 inwestycji polegających na wymianie starego nie ekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych. W ramach realizacji zadania w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach począwszy od 2 sierpnia zostanie uruchomiony Punkt Obsługi Klienta, który będzie czynny w każdy czwartek od godz. 1100 do 1500. Osobą prowadzącą realizacje zadania na terenie Gminy Sośnicowice będzie przedstawiciel AT GROUP S.A Pan Mateusz Jaruszowiec ( tel. 691 150 261) działający jako Operator na podstawie umowy z Gminą Sośnicowice. Na stronie internetowej Urzędu www.sosnicowice.pl zamieszczona zostanie lista wykonawców zakwalifikowanych do realizacji modernizacji systemów grzewczych i układów solarnych w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Sośnicowice”. Osoby objęte dofinansowaniem w 2012r. będą mogły dokonać wyboru wykonawcy z tej listy. Zaraz z początkiem sierpnia Operator będzie kontaktował się z poszczególnymi osobami w celu dokonania uzgodnień dotyczących realizacji zadania i podpisania umowy.

 

http://www.niskaemisja.pl/dokumentacja/Sosnicowice/