Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza nabory

Data dodania: 27 Grudnia 2019
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy:
02/2020

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: od 3 do 17 stycznia 2020 r.

Zakres tematyczny: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
Więcej informacji na stronie: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/415/ogloszenie-naboru-022020
03/2020
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: od 3 do 17 stycznia 2020 r.

Zakres tematyczny: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących
Więcej informacji na stronie: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/416/ogloszenie-naboru-032020
01/2020/G (projekt grantowy)

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: od 3 do 17 stycznia 2020 r.

Zakres tematyczny: P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej
Więcej informacji na stronie: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/417/ogloszenie-naboru-012020g Pliki do pobrania:
Ogłoszenie 03/2020
Pobierz plik PDF
Ogłoszenie 02/2020
Pobierz plik PDF
Ogłoszenie 01/2020/G
Pobierz plik PDF