Test syren alarmowych 15 listopada 2016

Data dodania: 10 Listopada 2016
Informuję się, że na podstawie §8 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz.  96) w dniu 15 listopada 2016 r. w godzinach od 900 do 1400 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań. W związku z powyższym zostanie on przeprowadzony w sposób dynamiczny, według innych zasad niż miało to miejsce dotychczas. W godzinach od 900 do 1400 dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach na kanale BW 36 w sieci radiokomunikacyjnej Wojewody Śląskiego nadawał będzie komunikaty do poszczególnych powiatów zawierających polecenie uruchomienia sygnału alarmowego oznaczającego odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 minuty. W przypadku odbioru ww. komunikatu dotyczącego właściwego powiatu lub miasta na prawach powiatu, należy natychmiast uruchomić sygnał oznaczający odwołanie alarmu na danym terenie. Syreny nie będą uruchamiane z poziomu wojewódzkiego.
Od godziny 07.00 w dniu treningu zakazane są jakiekolwiek prace konfiguracyjne, testowanie systemu oraz praca na kanałach służących do sterowania systemem syren alarmowych (AW-14 i AW-46) bez zezwolenia operatora centrali wojewódzkiej. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie do wyjazdu jednostek Straży Pożarnej do akcji.
W celu przesłania zbiorczych informacji o uruchomieniu syren, proszę dyżurnych we wszystkich OSP, by informację o uruchomieniu syren przekazali telefonicznie do inspektora ds. zarządzania kryzysowego (nr tel. 32 -335 86 06).