Test syren alarmowych

Data dodania: 17 Października 2013

Informuję się, że na podstawie §8 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz.  96) w dniu 24 października 2013 r. o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Syreny objęte systemem wojewódzkim, lecz nie włączone do 4 minut od ustalonej powyżej godziny należy uruchomić lokalnie.

W ramach treningu emitowany będzie  - dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.   

Od godziny 07.00 w dniu treningu zakazane są jakiekolwiek prace konfiguracyjne, testowanie systemu oraz praca na kanałach służących do sterowania systemem syren alarmowych (AW-14 i AW- 46) bez zezwolenia operatora centrali wojewódzkiej. Jedynym wyjątkiem jest wezwanie do wyjazdu jednostek Straży Pożarnej do akcji. Niedopuszczalne jest również lokalne testowanie syren w trakcie gdy centrala wojewódzka ogłasza alarm!