Unieszkodliwianie azbestu

Data dodania: 04 Stycznia 2013

W oparciu o „Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w 2013 roku” który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.sosnicowice.pl mieszkańcy Gminy zainteresowani wymianą pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych w roku 2013 proszeni są o złożenie stosowanego wniosku do dnia 15 lutego 2013r.

Więcej informacji w załącznikach.

Pliki do pobrania:
Ogloszenie
Pobierz plik PDF
Regulamin
Pobierz plik PDF