Wniosek dot. odnawialnych źródeł energii złożony!

Data dodania: 06 Lipca 2018
28 maja 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu partnerskiego pod nazwą: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii).
Projekt ten obejmuje zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy.
 
Prace nad wnioskiem trwały od października 2017 r. W celu zwiększenia w konkursie szans na pozyskanie środków Gmina Sośnicowice podjęła współpracę z dziesięcioma Gminami z terenu Województwa Śląskiego.
Gminy, które w partnerstwie przystąpiły do projektu:
Tarnowskie Góry (lider projektu), Psary, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Krupski Młyn, Jejkowice, Gaszowice, Tworóg, Lyski.
Efektem prac jest wspólny projekt, który obejmie wykonanie 3598 instalacji OZE, w tym 1973 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gmin Partnerskich.
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r.
 
Mamy nadzieję, że nakład pracy włożony w to przedsięwzięcie w okresie ostatnich miesięcy, przyniesie pozytywny efekt w postaci dotacji dla Projektu.
 
Właściciele, którzy zostali włączeni do projektu, od 1 lipca, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 15 mogą odbierać dokumentacje techniczne przygotowane przez firmę Semper Power sp. z o.o. dla poszczególnych instalacji OZE.