Wnioski na kolejny okres 500+, 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny

Data dodania: 25 Czerwca 2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach informuje, iż osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 nie muszą ponownie składać wniosków o 500+ w 2020 roku.
Wnioski w sprawie 500+ na kolejny okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą przyjmowane od dnia:
- 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
- 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (w wersji papierowej).
UWAGA! W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba pobierająca 500+ powinna niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający to świadczenie.
 
Wnioski na nowy okres 2020/2021 o ustalenie prawa do:
- świadczenia „Dobry start” (300+),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
można składać elektronicznie od 1 lipca 2020 r., a drogą tradycyjną (w wersji papierowej) wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r.
Uprasza się o składanie wniosków w sposób elektroniczny, w szczególności wniosków o świadczenie „Dobry Start” (300+).
 
Ponadto informujemy, że druki wniosków są możliwe do pobrania na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach https://ops-sosnicowice.naszbip.pl/,
na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/, a także w ośrodku pomocy (wejście od strony przedszkola).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerami telefonu:
32/ 428-51-89 świadczenie 500+ i 300+
32/ 428-51-86 fundusz alimentacyjny
32/ 428-51-85 świadczenia rodzinne
 
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek od 12:00 do 16.30,
wtorek od 12:00 do 15:00,
środa, czwartek, piątek od 8:00 do 12:00.