Wsparcie z funduszy europejskich

Data dodania: 19 Lutego 2018
Uwaga! Są pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej oraz rozwój firmy!
 
Poniżej oferta form wsparcia z funduszy europejskich, dostępnych dla  firm działających na terenie Gminy Sośnicowice oraz jej mieszkańców.
 
Osoby zainteresowane tematem Urząd Miejski w Sośnicowicach oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska serdecznie zapraszają na spotkanie, które odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 17, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach.
 
Spotkanie przeznaczone jest dla:
- przedsiębiorców z sektora MŚP,
- osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- osób bezrobotnych, które chcą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach.
I.          Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Zakresy tematyczne:
·      P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych,
·      P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.
W trakcie spotkania zostaną przedstawione zasady i warunki przyznania dofinansowania oraz omówiona dokumentacja aplikacyjna, a także będą rozdawane zaświadczenia o uczestnictwie, potrzebne do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 
Nabór wniosków: 6 – 19 marca 2018 r.
Szczegółowe ogłoszenia:
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/245/ogloszenie-naboru-042018
 
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/246/ogloszenie-naboru-052018
 
II.          Projekt „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”
Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (również do osób samozatrudnionych)  oraz ich pracowników.  
Udział w projekcie umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę (w tym dowolnego szkolenia) odpowiadającej na jego indywidualne potrzeby z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% kosztów.
Więcej o projekcie na załączonym plakacie oraz:
https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dofinansowanie_na_szkolenia_dla_firm_i_pracownikow
 
    III.          Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska”
Cel projektu: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób po 30 roku, które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Dla każdego uczestnika/uczestniczki przewidziane jest następujące bezpłatne wsparcie:
a)   Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
b)   Szkolenie zawodowe przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (do wyboru: kierowca samochodu ciężarowego, fryzjer, pracownik gastronomii, pracownik biurowy z obsługą komputera lub inne w zależności od zapotrzebowania – z egzaminami zewnętrznymi),
c)   Staż zawodowy   3 - miesięczny,
d)   Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.
Więcej o projekcie na załączonej ulotce oraz: http://letowskiconsulting.pl/lesnakraina/
Pliki do pobrania: