Wyniki konkursu dot. OZE w styczniu 2019

Wyniki konkursu dot. OZE w styczniu 2019
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach poinformował, że z przesłanek od niego niezależnych, zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego działania 4.1. Odnawialne źródła energii ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Nowy termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2019 r.
 
Złożony w konkursie projekt partnerski pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich obejmuje zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy.
 
Źródło informacji: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255
 
Właściciele, którzy zostali włączeni do projektu, a do tej pory nie odebrali opracowań sytuacyjno-technicznych przygotowanych przez firmę Semper Power sp. z o.o., mogą to uczynić w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 15.