Zamknięcie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Data dodania: 13 Marca 2020
Szanowni Państwo,
w związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Burmistrz Sośnicowic zawiadamia o zamknięciu Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach dla klientów od poniedziałku, 16 marca 2020 r.
Zgodnie z przyjętymi wytycznymi apelujemy, aby kontakty z pracownikami Urzędu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:
Sekretariat 32 238-71-91
Zagospodarowanie przestrzenne 32 335-86-24
Inwestycje (w tym projekt OZE) 32 335-86-30/31
Gospodarka gruntami 32 335-86-18
Ekologia i ochrona środowiska
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
32 335-86-08
Gospodarka komunalna i drogownictwo 32 335-86-28
Gospodarka wodna i dzierżawy gruntów 32 335-86-19
Inwestycje 32 335-86-15
Gospodarka nieruchomościami, Ewidencja Działalności Gospodarczej, koncesje 32 335-86-34
Gospodarka energią i oświetleniem 32 335-86-39
Modernizacja gospodarki sanitarnej 32 335-86-20
Księgowość i ewidencja mienia gminy 32 335-86-23
Obsługa finansowo – księgowa 32 335-86-32
Księgowość i płace 32 335-86-22
Podatki (os. fizyczne) 32 335-86-16
Księgowość podatkowa, egzekucja administracyjna 32 335-86-35
Podatki (os. prawne), Opłata za gospodarowanie odpadami, egzekucja administracyjna 32 335-86-14
Organizacja i administracja urzędu 32 335-86-07
Obsługa Rady 32 335-86-29
Kadry, dodatki mieszkaniowe 32 335-86-09
Urząd Stanu Cywilnego 32 335-86-25
Dowody Osobiste 32 335-86-26
Ewidencja ludności 32 335-86-28
Gospodarka odpadami 32 335-86-13
Zamówienia Publiczne 32 335-86-11
Promocja Gminy 32 335-86-33