Zapraszamy do udziału w ankiecie

Data dodania: 27 Października 2021
Powiat Gliwicki jest w trakcie przygotowywania dokumentu strategicznego i planistycznego pod nazwą Kierunki Strategicznego Rozwoju Powiatu Gliwickiego, z horyzontem czasowym 2021-2035.  Dlatego prosi Mieszkańców, aby włączyli się w proces tworzenia dokumentu i wypełnili ankietę. Tylko w ten sposób każdy będzie miał realny wpływ na rozwój naszego powiatu.
Ankieta dostępna jest pod adresem
https://docs.google.com/forms/d/1u-SWhAjf7Pl5TFPJOyUP53mWpu1pMJm6uBGFCNkaA34/edit
 Ankietę można także wypełnić w wersji papierowej.


Dziękujemy za udział w ankiecie. Pliki do pobrania: