Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Data dodania: 28 Sierpnia 2019
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59. 
Informacja uzupełniająca
    Pierwszy stopień  (stopień ALFA) można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
 Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy w  szczególności wykonać następujące zadania:
 1. prowadzić, przy użyciu Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej, wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludności, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym imprez masowych i zgromadzeń publicznych;
 2. prowadzić, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 3. zalecić podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
 4. poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie;
 5. zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
 6. przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
 7. sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu
 8.  w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
 9. sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 10.  dokonać, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
 11.  dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
 12.  prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.  

Pliki do pobrania:
Zarządzenie
Pobierz plik PDF