Zbliża się temin składania wniosków na świadczenie 500+

Data dodania: 19 Stycznia 2021
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach informuje, że składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy (od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.) rozpocznie się:
  • w wersji elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
  • w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku     o 30 kwietnia br. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia, co oznacza, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 30 czerwca br.
 
UWAGA! Uprasza się, aby wypełniając wniosek, zwłaszcza w formie elektronicznej, zwrócić uwagę na poprawny adres, który powinien być adresem zamieszkania a nie zameldowania osoby składającej wniosek.
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba pobierająca 500+ powinna niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający to świadczenie.
Ponadto informujemy, że druki wniosków są możliwe do pobrania na stronie internetowej     BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach https://ops-sosnicowice.naszbip.pl/, na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/, a także  w ośrodku pomocy (wejście od strony przedszkola).
 
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek od 12:00 do 16.30,
wtorek od 12:00 do 15:00,
środa, czwartek, piątek od 8:00 do 12:00.