Zmiany w gospodarce odpadami

Data dodania: 28 Grudnia 2016
Informujemy, o zmianach w gospodarce odpadami – od 1 stycznia 2017r.
 
odpady wielomateriałowe zbierane w białym worku należy wrzucać do worka w kolorze żółtym przeznaczonego na odpady z tworzywa sztucznego.
 
zostanie zmieniona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. Odpady będą odbierane z następującą częstotliwością:
 
1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne odbierane są od właściciela nieruchomości z następującą częstotliwością:
 
1)   dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej:
-     w miesiącach tzw. zimowych styczeń, luty, marzec oraz listopad i grudzień – 1 raz w miesiącu,
-     w miesiącach tzw. letnich od kwietnia do października – 1 raz na 2 tygodnie.
 
2)   dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej:
 – w miesiącach tzw. zimowych styczeń, luty, marzec oraz listopad i grudzień – 1 raz   
    na 2 tygodnie,
 – w miesiącach tzw. letnich od kwietnia do października – 1 raz w tygodniu.
 
2.   Selektywnie zbierane odpady komunalne tj. szkło, tworzywo sztuczne – w tym odpady wielomateriałowe, papier i tektura oraz metal odbierane są z następującą częstotliwością:
 
1)   dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu, 
2)   dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie.
 
Przypominamy, że w ramach opłaty:
 
- zostanie odebrana każda ilość odpadów komunalnych w pojemnikach do tego przeznaczonych – ilość pojemników należy dostosować do ilości generowanych odpadów,
 
- odpady biodegradowalalne w miesiącach zimowych odbierane będą w ilości 8 worków na nieruchomość.