Dane osobowe

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani /Panu na mocy Rozporządzenia RODO może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), w następujący sposób:

- email: iod@sosnicowice.pl
- nr tel.: (+48 32) 335-86-29
- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice


Pliki do pobrania:
Klauzula informacyjna
Pobierz plik
Polityka prywatności
Pobierz plik