Aktualności
Ciąg dalszy konsultacji projektu " Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023”
  
Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023”. Konsultacje społeczne Programu trwają do 9 kwietnia 2017 roku.
Konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” rozpoczęły się w dniu 9 lutego kiedy informacja o zakończeniu przygotowania Programu Rewitalizacji pojawiła się na stronie internetowej Miasta.
W dniu 17 lutego br. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sośnicowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne, prezentujące projekt Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023”.
Uwagi do projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2017 roku w postaci:
 - papierowej przesłanej na adres Urząd Gminy w Sośnicowicach, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Sośnicowice,
- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres  um@sosnicowice.pl lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.
 
Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:
b) zbieranie uwag ustnych podczas dyżuru konsultacyjnego w dniu 3 kwietnia  br. w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz w okresie trwania konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy w Sośnicowicach.
 Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice  na lata 2016-2023” jest p. Natalia Krawczyk, info@kreatus.eu, tel. 660 574 307

Formularz konsultacjiRewitalizujemy Sośnicowice - Program do 2023 już gotowy. Burmistrz zaprasza na kawę i poczęstunek - 16 luty 2017 godzina 17:00 Gminne Centrum Społeczno Kulturalne.

Gmina Sośnicowice realizuje projekt pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023”. Rewitalizacja Jest jednym z kluczowych zadań rozwojowych, bardzo ważnym zarówno dla wszystkich mieszkańców, jak też dla przedsiębiorców, inwestorów, organizacji społecznych i wielu instytucji działających na naszym terenie. Przyczyni się ona do ożywienia tych obszarów Gminy Sośnicowice, które najbardziej wymagają wszechstronnego wsparcia z uwagi na koncentrację różnego typu problemów.
Na realizację projektu Gmina  uzyskała środki z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, poprzez udział w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu  pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Dofinansowanie wynosi 51 247,08 zł, a wartość wkładu własnego Gminy Sośnicowice wynosi 5 694,12 zł.

Rozpoczyna się drugi etap prac związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023 - dla obszaru rewitalizowanego, za który uznano Miasto Sośnicowice (bez terenów zalesionych, pól i łąk).
 
W terminie od 18 sierpnia do 2 września br. w Urzędzie Miasta Sośnicowice  (w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu) można składać karty projektów, wypełnione komputerowo lub ręcznie, zgodnie z zamieszczonym niżej wzorem. Każda składana propozycja projektu, powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.
 
W dniu 7 września, o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sośnicowicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne służące ocenie zgłoszonych propozycji projektów i wyłonieniu przedsięwzięć, które ostatecznie znajdą się w Programie Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023.  Bezpośrednio przed spotkaniem (w godz. 16.30 - 17.00) będzie jeszcze możliwość zgłaszania propozycji zadań do Programu Rewitalizacji.

Prosimy wszystkich mieszkańców o wyrażenie swojej opinii w ankiecie wspierającej Program rewitalizacji gminy Sośnicowice na lata 2016 - 2023

http://goo.gl/forms/ZDA8OcLbFx
Pliki do pobrania:
Karta projektu
Pobierz plik