Infrastruktura

Infrastruktura
Gmina posiada 148 km dróg oraz 35 km sieci telefonicznej. Nowa centrala w Sośnicowicach oraz podcentrala w Sierakowicach pozwalają na zaspokajanie bieżących potrzeb telekomunikacyjnych. Gmina jest w 100% zwodociągowana (długość sieci ponad 100 km). Dysponuje własnym wysypiskiem odpadów komunalnych o standardzie europejskim i pojemności zapewniającej jego funkcjonowanie przez 10 lat (możliwość rozbudowy o dalsze 7 ha). Z końcem 1998r. rozpoczęto budowę kanalizacji dla zwartej zabudowy Sośnicowic. Jedna z większych naszych firm to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Jest on właścicielem składowiska odpadów komunalnych, dysponuje nowoczesnym sprzętem do zbierania stałych oraz płynnych odpadów, administruje 66 komunalnymi budynkami mieszkalnymi na terenie gmin: Sośnicowice, Rudziniec oraz Pilchowice. ZGKiM zajmuje się również utrzymywaniem gminnych dróg i zieleni miejskiej. Dba o rozwój Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakład zarządza siecią wodociągową, zbiornikiem wyrównawczym na 1000 m3 wody oraz studnimai głębinowymi wraz ze stacjami pomp i stacjami uzdatniania. Na terenie gminy funkcjonują m.in. następujące zakłady:
  • Zakład Ceramiki Budowlanej "Jopek" - Sierakowice
  • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Sośnicowice
  • COWGAK-Piechota - Sośnicowice
  • HYDROBUD - Sośnicowice
  • Zakład Wyrobów Metalowych "A&D" - Rachowice"
  • dwa banki
  • Trzygwiazdkowy hotel "SYLWIA" - 56 miejsc noclegowych
  • "Zajazd "Pod Platanem" z miejscami noclegowymi oraz kompleksem urządzeń rekreacyjno-sportowych
  • Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Oddział w Sośnicowicach
  • gabinet okulistyczny, solarium, dwa zakłady ciastkarsko-piekarnicze, warsztaty naprawy samochodów, rozlewnia gazu propan-butan, firmy transportowe i handlowe (art. przemysłowe, części zamienne do maszyn i ciągników rolniczych, środki do produkcji rolnej, art.chemiczne-farby, lakiery i inne), biuro podróży, agencja ubezpieczeniowa, kilka stacji paliw, w tym z gazem propan-butan.