Aktualności

Informujemy, że Program Ograniczenia Niskiej Emisji Etap V dla Gminy Sośnicowice został zakończony w roku 2016 zrealizowano 27 inwestycji. Zapraszamy do składania wniosków na realizację inwestycji  na rok 2017.