Aktualności

Informujemy, że Program Ograniczenia Niskiej Emisji Etap VI dla Gminy Sośnicowice został zakończony.  W roku 2017 realizowano modernizację źródeł ciepła w 22 budynkach indywidualnych oraz zabudowę 13 sztuk instalacji solarnych i 1 montaż urządzenia źródła ciepła wyposażonego w pompę ciepła. Realizacja zadania oparta była o środki własne mieszkańców oraz środki WFOŚiGW. Dofinansowanie dla każdej modernizacji ustalone jest na zasadzie ryczałtu czyli stałej kwoty do każdego montażu, wynoszącego nie więcej niż 60% kosztów całkowitych brutto ( max. 9.000,- zł).  Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków zakończony jest nabór wniosków na 2018r. Natomiast wnioski można składać w sposób ciągły w opcji realizacji w kolejnych latach.