Aktualności

Informujemy wnioskodawców zakwalifikowanych do wymiany źródła ciepła w 2019r., że rusza Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice Etap II 2019. Operator działający  z upoważnienia gminy będzie przeprowadzał weryfikację wniosków w terenie odwiedzając poszczególnych wnioskodawców w celu dokonania oględzin starego źródła ciepła, wykonania jego dokumentacji fotograficznej i przekazania informacji odnośnie dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. W Urzędzie Miejskim  przy ul. Rynek 19
w Sośnicowicach (sala narad nr 12) w poniedziałki od godziny 13.00 – 17.00 odbywać się będzie cotygodniowy dyżur w Punkcie Obsługi Klienta dla mieszkańców w celu  kompletowania dokumentów oraz podpisywania umów w ramach realizacji kolejnego ETAPU Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
Wykonawców zakwalifikowanych do uczestnictwa w poprzednich Etapach PONE na terenie Gminy Sośnicowicach prosimy o dostarczenie aktualnych dokumentów pozostałe firmy mają możliwość wzięcia udziału w programie po dostarczeniu kompletnej dokumentacji według załącznika nr 2 do Regulaminu i dostarczenia do biura podawczego w Gminie Sośnicowice z dopiskiem Oferta Wykonawcy – Program Ograniczenia Niskiej Emisji.