Ograniczanie niskiej emisji

Program działań na rzecz ograniczania niskiej emisji


Termomodernizacja budynku SP w Bargłówce
Zakres rzeczowy Inwestycji objął:
 
  • docieplenia przegród budynku (ściany zewnętrzne oraz dach),
  • wymianę kotła oraz dobudowę komina zewnętrznego,
  • wymianę instalacji c.o.Termomodernizacja budynku SP w Sośnicowicach
Zakres rzeczowy Inwestycji objął:
  • Roboty termomodernizacyjne w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych, częściową wymianą stolarki i wszystkimi pracami towarzyszącymi oraz wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
  • Montaż kotłów gazowych wraz z instalacją gazową wewnętrzną i zewnętrzną oraz wentylacja mechaniczna toalet
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej, odgromowej i elektrycznej