Uporządkowanie gospodarki ściekowej Sośnicowice I


Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice - etap I
 
Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łany Wielkie na obszarze Aglomeracji Sośnicowice o wielkości 3 459 RLM. W zakres projektu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej:
- kolektory główne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 5 207 mb wraz z przyłączami,
- kolektory sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 652 mb,
- 3 sieciowych przepompowni ścieków.
W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 738 osób. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją zostaną oczyszczone na istniejącej oczyszczalni ścieków w Sośnicowicach.
 
Planowana wartość projektu: 9 448 786,28 zł
 
Współfinansowanie ze środków UE: 5 035 670,21 zł,