Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych Gminy Sośnicowice poprzez umożliwienie lokalnej społeczności i osobom odwiedzającym miejscowość  korzystania z ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej - budowę obiektów strefy aktywnego wypoczynku, sprzyjającej integracji międzypokoleniowej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie dwóch nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej
Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach - budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku
 
W niedalekiej przyszłości, na terenie przy ulicy Gimnazjalnej w Sośnicowicach, ruszą prace zmierzające do powstania nowego obiektu rekreacyjnego. Zaplanowana inwestycja obejmie utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw i ścianek wspinaczkowych, a także skateparku oraz ukształtowanie górki saneczkowej.
 
Dotychczas niewykorzystany teren ma szansę stać się miejscem umożliwiającym aktywne spędzanie wolnego czasu w otoczeniu przyrody, bez konieczności wydania choćby złotówki.
 
Realizacja inwestycji w takim zakresie jest możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.
Jesienią 2016 r. Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt został oceniony pozytywnie.
W dniu 03.04.2017 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Sośnicowice została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach - budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku” w wysokości 201 014,00 zł. Pod tą nazwą kryje się budowa infrastruktury rekreacyjnej służącej zarówno mieszkańcom Gminy jak i odwiedzającym nas turystów, obejmująca utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw i ścianek wspinaczkowych.
Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych Gminy Sośnicowice poprzez umożliwienie lokalnej społeczności i osobom odwiedzającym miejscowość  korzystania z ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej.
Urządzenia, które zostaną zamontowane będą służyć osobom w każdym wieku, od malucha do seniora. Umiejscowienie obok siebie infrastruktury kierowanej do różnych grup wiekowych ma sprzyjać integracji lokalnego społeczeństwa oraz stanowić platformę do wymiany poglądów i pomysłów, co miejmy nadzieję zaskutkuje licznymi nowymi projektami z zakresu kultury i tradycji.