Budowa ul. Spokojnej w Rachowicach

Zakres inwestycji obejmował przebudowę konstrukcji drogi oraz ujednolicenie jej przebiegu i szerokości. Długość odcinka drogi objętego zadaniem wyniosła 159,26 m, szerokość drogi wewnętrznej 3,5 m.
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia została ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15x25 cm od strony północnej, natomiast od strony południowej krawężnikiem 15x30 cm całkowicie wtopionym. Projektowana droga została powiązana z istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltobetonowej.
Zadanie zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 158 844,44 zł.