Kultura

Kultura

Instytucje kultury:                 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach 

ul. Szprynek 1
44-153 Sośnicowice

www.biblioteka.sosnicowice.pl 

Numery telefonów:

Dyrektor: 32 428-51-95
Główny księgowy: 32 428-51-96
Instruktor/Informatyk: 32 428-51-97
Wypożyczalnia dla dzieci: 32 428-51-98
Wypożyczalnia dla dorosłych: 32 428-51-99

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku 0d 10:00 do 18:00.