Kluby sportowe i stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sośnicowic”, 44-153 Sośnicowice, ul. Raciborska 71
 2. "Stowarzyszenie „Nasze Rachowice”, ul. Wiejska  73, 44-156 Rachowice, tel. 238-43-85
 3. Klub Sportowy „KS 94” Rachowice, ul. Wiejska 111, 44-156 Rachowice,  tel. 238-44-16
 4. Klub  Sportowy „Korona” Bargłówka, ul. Kopanińska,  44-153 Bargłówka, tel. 238-77-04
 5. Przyszkolny Klub Sportowy „RUCH” Kozłów, ul. Młyńska, 44-153 Kozłów, tel. 238-49-51
 6. Klub Sportowy „Sokół” Łany Wielkie, ul. Łabędzka, 44-153 Łany, tel. 238-49-38
 7. Caritas Parafii pw. Trójcy Św. w Rachowicach”, ul. Wiejska 9, 44-156 Rachowice, tel. 238-43-53
 8. Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym „Nadzieja”, 44-153 Sośnicowice, ul. Kozielska 1, tel. 32/238-75-42
 9. Młodzieżowy Klub Sportowy Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice, ul. Raciborska 45a
 10. Stowarzyszenie sportowe "Rancho u Marka", 44-153 Bargłówka, ul. Raciborska 79
 11. Stowarzyszenie muzyczne "Chopin", 44-153 Sośnicowice, ul. Kosciuszki 22