Nauka i edukacja

Placówki Oświatowe


Przedszkola
 1. Przedszkole w Bargłówce, ul. Przedszkolna 5, tel. 32/2387705
 2. Oddział Przedszkola w Sośnicowicach, Trachy, ul. Raciborska 31, tel. 32/2387552
 3. Przedszkole w Smolnicy, ul. Szkolna 1, tel. 32/2387020
 4. Przedszkole w Sośnicowicach, ul. Kościuszki  22,tel. 32/2387017
 5. Przedszkole w Łanach Wielkich, ul. Wiejska 9, tel. 32/2384945
 6. Przedszkole w Kozłowie,  ul. Marcina 33, tel. 32/2387166
 7. Przedszkole w Rachowicach, ul. Wiejska 111, tel. 32/2384184
 8. Przedszkole w Sierakowicach, ul. Wiejska 1, tel. 32/2384250

Szkoły podstawowe
 1. SP im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach 44-153 ul. Gliwicka 21, tel. 238-75-25
 2. SP w Bargłówce 44-153, ul. Raciborska 67,  tel. 238-70-08
 3. SP w Kozłowie 44-153, ul. Marcina 33, tel. 238-71-66
 4. SP w Sierakowicach 44-156, ul. Wiejska 1, tel.238-41-38

Gimnazja
 1. Gimnazjum imienia „Unii Europejskiej” w Sośnicowicach , 44-153, ul. Gimnazjalna 6, tel. 238-45-97