Telefony alarmowe

Europejski Numer Alarmowy 112

Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, a usługa ta jest bezpłatna.
Ze względu na specyfikę niektórych zgłoszeń oraz przyzwyczajenie i komfort obywateli zachowane zostały numery 997, 998 oraz 999.
1. Kiedy dzwonić na 112?
Europejski Numer Alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, do których zaliczyć można m.in.:
1.  pożary,
2.  wypadki drogowe,
3. przypadki użycia przemocy,
4.  poważne uszkodzenie ciała,
5.  kradzieże,
6.  włamania,
7.  inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu.
 
2. Niezbędne informacje do zgłoszenia zdarzenia, czyli co należy zrobić po wybraniu numeru 112?
-   Jeżeli to możliwe - połączenie z operatorem numeru alarmowego 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu wystąpienia zdarzenia i powinno zapewniać możliwość spokojnego przeprowadzenia rozmowy.
-   Należy czekać na zgłoszenie się operatora i nie rozłączać się do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc dzwoniący nie ponosi żadnych kosztów).
-   Należy podać swoje imię i nazwisko oraz krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem - na bazie tych informacji operator zdecyduje jakie służby rozdysponować do zdarzenia.
-   Należy koniecznie podać miejsce przebywania lub adres, pod którym miało miejsce zdarzenie.
-   Należy odpowiadać na zadawane przez operatora pytania.
-   Należy wykonywać polecenia / instrukcje przekazywane przez operatora.
-   Nie wolno się rozłączyć do czasu wyraźnego polecenia operatora.
-   Jeśli sytuacja nagle się zmieni (pogorszy), należy niezwłocznie poinformować o tym operatora numeru 112.
-   Nie wolno blokować numeru telefonu z którego wykonano zgłoszenie, na wypadek gdyby operator próbował skontaktować się ponownie ze zgłaszającym.
 
Pamiętaj!!!
Dzwoniąc na Europejski Numer Alarmowy 112 bez potrzeby, blokujesz linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 

WYKAZ  TELEFONÓW  ALARMOWYCH  I  INFORMACYJNYCH

Jednolity Europejski Numer Alarmowy - 112
Pogotowie Ratunkowe  - 999
Straż Pożarna  - 998
Policja - 997
Centrum Antyterrorystyczne ABW - 996  (zgłaszanie zdarzeń związanych z zagrożeniem terrorystycznym)
Pogotowie energetyczne -  991
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994
Służba Dyżurna  Centrum Ratownictwa Gliwice - 32 231 98 76
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego - 32 256 56 01
  32 255 21 95
  32 207 71 01
SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych - 723 986 112
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 32 332 66 37
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 32 338 05 00, 666 227 205
Powiatowy Inspektorat Weterynarii -  32 231 23 50, 32 231 50 95, 607 855 277 - tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach (PCZK)

Nr telefonu stacjonarnego: 32 332 66 39 (czynny: poniedziałek – środa 7.30 – 15.30, czwartek 7.30 – 17.30, piątek 7.30 – 13.30) 
Całodobowy telefon komórkowy: 510 138 137.
Do PCZK zgłaszamy wszelkie sytuacje i zdarzenia kryzysowe, które nie dotyczą wymienionych dla numerów   alarmowych.