Ważniejsze instytucje

Ważniejsze Instytucje

Urząd Pocztowy
Rynek 4
44-153 Sośnicowice, tel. 32/238-75-20
Czynny
Poniedziałek-Czwartek - 9-16
Piątek- 11-18Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul.  Powstańców  6
44-153 Sośnicowice,  tel. 32/238-71-82


Ośrodek  Pomocy Społecznej
ul. Wiejska  9
44-153 Łany Wielkie, Tel. 32/238-71-83

Godziny przyjmowania petentów w sprawie:
  • Świadczeń rodzinnych
  • Świadczeń wychowawczych 500+
  • Funduszu alimentacyjnego
Poniedziałek - 12.00  do  16.30
Wtorek - 12.00  do  15.00
Środa - 8.00  do  12.00
Czwartek - 8.00  do  12.00
Piątek - 8.00  do  12.00

 
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Oddział w Sośnicowicach ul. Gliwicka 29 (jednostka naukowo-badawcza)
44-153 Sośnicowice,  tel. 32/238-75-84