Kompetencje referatów

Kompetencje referatów:

Pełniąca Funkcję
Burmistrza Sośnicowic

Ewa Waliczek
32 238-71-91

Sekretarz

Kaczmar Kazimierz
32 335-86-05

Skarbnik Gminy

Pietrasiński Leszek
32 335-86-12

Obsługa Prawna 

Kancelaria Radców Prawnych
32 335-86-11

Kontrola Wewnętrzna 

Nowak Grzegorz
32 335-86-04


Zagospodarowanie przestrzenne

Hajduk Barbara
32 335-86-24


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - podlegający Sekretarzowi Gminy

Kołodziej Leszek
Organizacja i adm. urzędu
32 335-86-07

Hippe Cecylia
Kadry i obsługa Rady
32 335-86-29

Dawicka Teresa
Sekretariat
32 238-71-91

Kancy Aleksandra
Urząd Stanu Cywilnego
32 335-86-25

Nawrat Barbara
Dowody Osobiste
32 335-86-26

Obarzanek Justyna
Ewidencja ludności
32 335-86-28

Swiecznik Eryka
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Obrona Cywilna
32 335-86-09

Kionka Kamil
Informatyk
32 335-86-04

Marulewska Dorota
Gospodarka odpadami
32 335-86-13

Spyrka Izabela
Inwestycje
32 335-86-31

Maciej Wolski / Ewa Michałek
Inwestycje
32 335-86-30

Słomska Agnieszka
Gospodarka gruntami
32 335-86-18

Szykowska Irena
Ekologia i ochrona środowiska
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
32 335-86-08

Sosna Arnold
Gospodarka komunalna i drogownictwo
32 335-86-28

Tarska Patrycja
Gospodarka wodna i dzierżawy gruntów
32 335-86-19

Ciszewski Krzysztof
Inwestycje
32 335-86-15

Magiera Dominika
Gospodarka sanitarna
32 335-86-20

Drwięga Tomasz
Gospodarka mieniem
32 335-86-34

Adam Szczęsny
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
32 335-86-29

Referat Finansowy - podlegający Skarbnikowi

Bednarczyk Mariola
Księgowość i ewidencja mienia gminy
32 335-86-23

Pikulik Joanna
Księgowość i ewidencja mienia gminy
32 335-86-23

Troll Magdalena
Obsługa finansowo – księgowa
32 335-86-32

Magiera Irmgarda
Księgowość i płace
32 335-86-22

Urbanek Waldemar 
Podatki i opłaty
32 335-86-16

Holesz Aurelia
Podatki i opłaty, egzekucja administracyjna
32 335-86-16

Kruk Małgorzata
Opłata za gospodarowanie odpadami, egzekucja administracyjna
32 335-86-14