Województwo Śląskie uruchomiło stronę internetową, za pomocą której mieszkańcy Śląska mogą zgłaszać do bazy lokum dla osób dotkniętych problemem wojny, które znajdują się na terenie naszego Województwa.

Strona jest prowadzona w dwóch językach – polskim i ukraińskim.

Administratorem strony i podmiotem prowadzącym bazę danych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Uwaga – baza danych zbiera oferty nie mające charakteru komercyjnego.

https://slaskiedlaukrainy.pl