– Pomoc Ukrainie

Informujemy, że wszyscy właściciele nieruchomości, którzy przyjęli pod swój dach mieszkańców Ukrainy, od miesiąca kwietnia, mają obowiązek złożenia deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów uwzględniającą aktualną liczbę mieszkańców. Przypominamy, że obowiązek segregacji dotyczy wszystkich mieszkańców, dlatego chcąc ułatwić zrozumienie segregacji w zał. ulotka dot. segregacji po ukraińsku, a także druk deklaracji.

Informacja OIP Katowice

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach włączył się w pomoc dla obywateli Ukrainy z terenów objętych działaniami wojennymi.

W punkcie recepcyjnym mieszczącym się w Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Pracy w …

Zapraszamy obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy, na zajęcia z podstaw języka polskiego.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 13.30 i 17.00 w Szkole Podstawowej w Sośnicowicach

- budynek byłego gimnazjum (ul. Gimnazjalna 6).

Zajęcia przeznaczone są dla osób …

Organ prowadzący placówki oświatowe w gminie Sośnicowice podjął decyzję o utworzeniu oddziałów przygotowawczych łączonych dla dzieci ukraińskich w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) wyłącznie w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach.W tym celu zostaną przygotowane wnioski w języku ukraińskim i polskim niezbędne do zapisania dziecka do szkoły.

NAUKA W …

Celem zapewnienia sprawnej obsługi bieżącej  Mieszkańców, informujemy, że obywatele Ukrainy ubiegający się o nadanie numeru PESEL będą obsługiwani  
w poniedziałek w godzinach 12.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00

Ze względu fakt, że sama procedura nadania numeru PESEL zajmuje trochę czasu, prosimy o przestrzeganie …

Informujemy,  że Oddział ZUS w Zabrzu organizuje akcję Weekend dla Ukrainy - wsparcie obywateli Ukrainy zainteresowanych założeniem konta na PUE ZUS i złożeniem wniosku.

Placówki ZUS będą pełniły dyżury w dniach:

·         26.03.2022 r. (sobota) w godz. 9.00 - 15.00 w Oddziale ZUS w Zabrzu, Inspektoracie w …

30 i 31 marca 2022 r. w godzinach 17.00 - 19.00 odbędzie się zbiórka najpotrzebniejszych artykułów dla uchodźców z Ukrainy.

Miejsca zbiórki: OSP Kozłów, OSP Trachy, OSP Sierakowice, OSP Sośnicowice, OSP Smolnica, OSP Rachowice,
OSP Tworóg Mały

Potrzebne artykuły:
- ŚNIADANIA (pieczywo, wędlina, sery, warzywa, masło, …

Uwaga!

W piątek, 25 marca 2022 r. o godzinie 15.30 odbędą się zajęcia z podstaw języka polskiego dla dorosłych.

Wszystkich chętnych obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy, zapraszamy do budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach, ul. Gliwicka 21.

Увага!
У п’ятницю, 25 березня 2022 року …

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach utworzono rachunek bankowy, prowadzony przez Mikołowski Bank Spółdzielczy, o nazwie „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”.

Na rachunek można wpłacać środki, które wykorzystane zostaną na pomoc uchodźcom z terenu naszej gminy.

Numer rachunku

14 8436 0003 0000 …

Drodzy Mieszkańcy,

przygotowując się do przyjęcia uchodźców z Ukrainy, chcielibyśmy zapewnić im zaraz na starcie najpotrzebniejsze produkty.

Chcemy też wspomóc wszystkie rodziny, które przyjęły do siebie ukraińskich obywateli.

Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o dary dla Uchodźców – w głównej mierze …

Szanowni Państwo,
bardzo serdecznie dziękujemy, że okazaliście serce i gościcie u siebie osoby z Ukrainy, które potrzebują pomocy.

Pragniemy poinformować Was, że zarówno uchodźcy, jak i Wy, nie pozostaniecie bez pomocy instytucjonalnej.
Zwracamy się więc do Was z prośbą, aby zgłaszać się do nas – kto przyjmuje u siebie w domu mieszkańców …

Drodzy Mieszkańcy,

jako Gmina jesteśmy gotowi do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Jest przygotowana infrastruktura noclegowa, ale wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie zakupić czy zorganizować nim będziemy wiedzieć, jakie będą potrzeby osób, które do nas przybędą.

Wiemy, że wielu z Was chce pomóc, tylko nie zawsze wiadomo, …

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Województwo Śląskie uruchomiło stronę internetową, za pomocą której mieszkańcy Śląska mogą zgłaszać do bazy lokum dla osób dotkniętych problemem wojny, które znajdują się na terenie naszego Województwa.

Strona jest prowadzona w dwóch językach – polskim i ukraińskim.

Administratorem strony i podmiotem prowadzącym bazę danych jest Regionalny …