– Pomoc Ukrainie

Informujemy, że wszyscy właściciele nieruchomości, którzy przyjęli pod swój dach mieszkańców Ukrainy, od miesiąca kwietnia, mają obowiązek złożenia deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów uwzględniającą aktualną liczbę mieszkańców. Przypominamy, że obowiązek segregacji dotyczy wszystkich mieszkańców, dlatego chcąc ułatwić zrozumienie segregacji w zał. ulotka dot. segregacji po ukraińsku, a także druk deklaracji.

Informacja OIP Katowice

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach włączył się w pomoc dla obywateli Ukrainy z terenów objętych działaniami wojennymi.

W punkcie recepcyjnym mieszczącym się w Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Pracy w …

Back to top