Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Sośnicowicach działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ . Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Sośnicowice. Dzienny Dom dysponuje 20 miejscami i funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin.
Siedzibą Dziennego Domu Pobytu Senior+ jest budynek znajdujący się w Sośnicowicach, przy ul. Szprynek 1, który jest własnością Gminy Sośnicowice. Budynek jest przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami i wyposażony w: salę spotkań, jadalnię, pomieszczenie kuchenne, świetlicę terapeutyczną, szatnię, gabinet rehabilitacyjny, łazienki, pomieszczenie gospodarcze, a także w pomieszczenie socjalne.
Uczestnikami Dziennego Domu Pobytu Senior+ mogą być osoby, które zamieszkują teren Gminy Sośnicowice, ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.
W celu przystąpienia do programu należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. Na miejscu składa się wniosek o chęci uczestnictwa i na tej podstawie wydawana jest decyzja administracyjna o zakwalifikowaniu do programu.
Celem Dziennego Domu Pobytu Senior+ jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, a także w warsztatach terapii zajęciowej i fizjoterapii. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.
Dzięki realizacji programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021) seniorzy z Gminy Sośnicowice poprawiają swoją sprawność ruchową, co pozwala na aktywniejsze funkcjonowanie i radzenie sobie w codziennych czynnościach życiowych. Podopieczni Dziennego Domu Pobytu Senior+ integrują się ze społeczeństwem, dzięki czemu czują się potrzebni i stanowią przykład do naśladowania.

Całkowity koszt zadania: 372 000 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 85 440 zł