Informacja OIP Katowice

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach włączył się w pomoc dla obywateli Ukrainy z terenów objętych działaniami wojennymi.

W punkcie recepcyjnym mieszczącym się w Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.30 udzielają porad prawnych obywatelom Ukrainy.

Przyjeżdżający do Katowic cudzoziemcy mają możliwość uzyskania porady w zakresie prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia w języku polskim i ukraińskim.