Drodzy Mieszkańcy,

w związku z obecną sytuacją społeczno-polityczną obyło się wczoraj spotkanie Burmistrza Sośnicowic z Sołtysami oraz przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Samorządu.

W trakcie spotkania poruszane były wszystkie istotne kwestie dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Najważniejsze ustalenia wczorajszego spotkania:

 1. Gmina Sośnicowice włączyła się w zorganizowaną przez Powiat Gliwicki zbiórkę rzeczy potrzebnych uchodźcom. Wszystkie zebrane dary trafią do magazynu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu, skąd będą dostarczane wg zapotrzebowania na Ukrainę.
 2. Prosimy, by nie organizować samodzielnie zbiórek i zawozić je na granicę. Dużo lepiej rozeznać w najbliższym otoczeni co może być potrzebne rodzinom już ulokowanym u sąsiadów, w prywatnych domach itp. Wtedy pomoc jest celowa i nic z zebranych darów nie ulegnie zniszczeniu.
 3. W przypadku chęci pomocy, na chwilę obecną, najlepszym rozwiązaniem jest wpłata na rzecz uchodźców prowadzona przez sprawdzone, legalnie działające podmioty. Ze zgromadzonych środków zakupione będą rzeczy (środki medyczne, ubrania, art. spożywcze itp.), które w danym momencie będą potrzebne.
  Zbiórki pieniężne prowadzi m.in.
  – Polski Czerwony Krzyż
  nr konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Ukraina”
  – Caritas Diecezji Gliwickiej
  nr konta  :  57 1240 1343 1111 0010 0216 7128  z dopiskiem “UKRAINA”
  https://www.siepomaga.pl/ukraina
 4.  W naszej gminie działa koordynator ds. uchodźców. Jest to osoba, która koordynuje wszystkie działania, prowadzi rozeznanie potrzeb, ma wykaz miejsc do potencjalnego rozlokowania uchodźców.
  Prosimy, by wszelkie działania dot. zbiórek, pomocy, pytań konsultować z gminnym koordynatorem – w godzinach pracy urzędu prosimy dzwonić do sekretariatu – 32 238 71 91.
  W razie potrzeby pierwszymi osobami do kontaktu zawsze jest sołtys danej miejscowości (dane kontaktowe – https://www.sosnicowice.pl/strefa-mieszkanca/solectwa/ )
 5. Osoby przybywające z Ukrainy mogą uzyskać status uchodźcy. W tym calu muszą przejść odpowiednią procedurę, a otrzymanie tego statusu wiąże się z szeregiem możliwości uzyskania pomocy państwowej.
  Wszelkie informacje dostępne są na stronie  https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
  https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

 6. Strony, gdzie możemy dowiedzieć się, jak pomóc:
  https://pomagamukrainie.gov.pl/
  https://pck.pl/
  https://caritas.pl/ukraina/
  https://caritas-gliwice.pl/
  https://pcpm.org.pl/ukraina
  https://www.pah.org.pl
  https://pmm.org.pl/ukraina

 7. Na stronie www.sosnicowice.pl dostępna jest zakładka „Pomoc Ukrainie”, gdzie publikowane będą na bieżąco wszystkie informacje.