Gminne Centrum Społeczno Kulturalne
ul. Szprynek 1

Oddane do użytku 1 października 2015

SAG
Strefa Aktywności Gospodarczej

Budowa ukończona we wrześniu 2015
www.sag.sosnicowice.pl

Kurs instruktorów Obrony Cywilnej

Urząd Miejski w Sośnicowicach poszukuje kandydatów na kurs instruktorów Obrony Cywilnej. Kurs na instruktorów OC trwa 3 dni i odbywa się w szkole pożarnictwa w Krakowie.
Na kurs mogą zgłaszać się osoby posiadające przydział do formacji OC oraz osoby bez takiego przydziału (mile widziani studenci i absolwenci szkół kierunków obronnych i zarządzania kryzysowego). Po odbyciu kursu instruktor wykorzystywany będzie do prowadzenia szkoleń z członkami formacji OC na terenie gminy oraz zostanie przydzielony do jednej z formacji OC. Zachęcamy również do zgłaszania się do formacji OC. Należy pamiętać, że terenowe formacje obrony cywilnej mają służyć miejscowej społeczności na wypadek wojny lub innych zagrożeń. Do formacji OC mogą zgłaszać się osoby które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 50 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Dla chętnych członków formacji obrony cywilnej istnieje możliwość skierowania na specjalistyczne kursy i szkolenia (np. udzielania pierwszej pomocy, komendanta formacji OC czy wspomnianego instruktora obrony cywilnej). Wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie udziela osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Miejskim inspektor ds. obrony cywilnej pan Wojciech Kędzierawski (tel. 32/ 2387191wew. 306 lub 32/ 335 8606) w godzinach pracy urzędu.
czytaj więcej

Koncert zespołu wokalnego "6na6"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach zaprasza na koncert Zespołu wokalnego "6na6"

4 lutego 2016 r. godz. 19:00
czytaj więcej

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu w części

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu w części dot. działek 2701/150 i 2702/633 - pełna treść w załączniku
czytaj więcej

Nowy start w lepszą przyszłość!

Od stycznia 2016r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ruszył partnerski projekt unijny „Nowy start w lepszą przyszłość,” który potrwa do końca grudnia 2017 roku. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tzn. zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.
czytaj więcej