Spotkania Informacyjno - Szkoleniowe dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Leśna Kraina Górnego Śląska ” serdecznie zaprasza na Spotkania Informacyjno - Szkoleniowe dla Beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska.
czytaj więcej

Ferie zimowe z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną

Ferie zimowe z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Sośnicowicach!
czytaj więcej

Ankieter US może zapukać do drzwi

Celem badania jest zebranie informacji o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych.
Badanie dostarczy informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług
turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami, jak również o przyczynach nie uczestniczeniawpodróżach.
czytaj więcej

Przywitanie nowego 2017 roku w Sośnicowicach!

Zobacz film!
czytaj więcej