Dni smogowe

Kierowca, posiadający ze sobą dowód rejestracyjny samochodu oraz jeden współpasażer będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na terenie Metropolii w czasie Dni Smogowych. G-ZM na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów w Dni Smogowe, zaplanowała w budżecie na ten rok 1 milion złotych.
czytaj więcej

LGD ogłasza nabory wniosków

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy nr:
01/2018 – P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
02/2018 – P. 2.1.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji
03/2018 – P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
czytaj więcej

Informacja

Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 grudnia 2017r. zmarł Burmistrz Sośnicowic – Marcin Stronczek. Pogrzeb odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w kościele  Najświętszej Maryi Panny Królowej w Smolnicy Gmina Sośnicowice  ul. Kościelna 1.
Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Pogrążeni w bólu: Przewodnicząca Rady Miejskiej i Radni Rady Miejskiej w Sośnicowicach, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz pracownicy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sośnicowice.
 
czytaj więcej

Informacja dot. wystawiania śmieci

W związku z licznymi opóznieniami z wystawianiem odpadów przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Sośnicowice odpady winny być wystawione w dniu ich odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 6:00. 
Odpady wystawione po przejeździe śmieciarki nie będą odbierane.
czytaj więcej