Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich

Zadanie pn. „Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich” zostało zrealizowane w 2019 r. przez konsorcjum firm Inżbud sp. z o. o. oraz Inżbud TT sp. z o. o.
Zakres objął przebudowę ulicy Szkolnej i fragmentu ul. Wesołej na odcinku o długości ok. 0,65 km, od drogi wojewódzkiej – ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej – ulicy Łabędzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowana została nawierzchnia ulicy, chodnik oraz zjazdy indywidualne do posesji, a także istniejący obiekt mostowy.
Teraz droga na całej długości posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m.
Realizacja inwestycji usprawniła organizację ruchu w centrum Sośnicowic.

Zadanie zrealizowano przy pomocy:

  • dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 100 329,58 zł oraz
  • dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 972 000,00 zł.