Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostki OSP poprzez zakup samochodu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
Kluczowym elementem gwarantującym powodzenie akcji ratowniczej jest szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia od momentu zawiadomienia OSP, dlatego koniecznym jest posiadanie sprawnych wozów bojowych, które w najważniejszym momencie nie będą zawodzić.
Zakupiony sprzęt zapewni ochronę przed zagrożeniami spowodowanymi siłami natury (sprawna pomoc i prewencja), a także ograniczanie negatywnych skutków ewentualnych zdarzeń na środowisko naturalne i mienie materialne mieszkańców.
Zasięg działania OSP Trachy – jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – obejmuje teren powiatu gliwickiego i obszaru miasta Gliwice. Doposażenie jednostki będzie wywoływało pozytywny efekt dla całego regionu stanowiącego jej obszar działania.

Planowana wartość projektu: 800 000,00 zł

Dofinansowanie: 680 000,00 zł, w tym:

  • ze środków UE 266 520,38 zł,
  • z krajowych środków budżetu państwa 413 479,62 zł.