W czerwcu 2024 roku Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Doposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach w piłkarski plac zabaw”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2023 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został oceniony pozytywnie i Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego Gminy Sośnicowice poprzez doposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach w piłkarski plac zabaw.

W ramach operacji zakupiono i zamontowano dwa urządzenia, które będą wykorzystywane w trakcie treningów i zabaw sportowych.

Pierwsze urządzenie umożliwia jednoczesne użytkowanie przez jedną, dwie lub trzy osoby. Przestrzeń urządzenia podzielona jest na trzy segmenty rozdzielone siatką, tworzące osobne, wyodrębnione z pięciu stron tory (ściany boczne, górna i tylna, dołem ogranicza podłoże), którymi porusza się piłka. Pozostająca otwarta część to miejsce, w którym porusza się użytkownik. Zadaniem użytkownika jest trafienie piłką do jednego z czterech otworów znajdujących się siatce na ścianie tylnej.

Drugie urządzenie to zamknięte mini boisko piłkarskie, tj. konstrukcja na planie dziesięciokąta składająca się z połączonych ze sobą segmentów. W jednym z segmentów umiejscowione jest wejście, furtka. Na dwóch przeciwległych ścianach przy podłożu znajdują się otwory, które umożliwiają umiejscowienie piłki w mini bramkach znajdujących się na zewnątrz. Jeden lub dwóch użytkowników będą mogli korzystać jednocześnie z urządzenia, bez ryzyka uderzenia osób trzecich piłką.

W trosce o ochronę środowiska obiekt wyposażony został także w pojemnik na odpady umożliwiający ich segregację.

Realizacja projektu odpowiada na potrzebę  zwiększenia ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych, dających możliwość  wspólnego spędzania  wolnego czasu, sprzyjających integracji społecznej  i poszerza ofertę infrastruktury rekreacyjnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Wartość inwestycji: 102 047,91 PLN

Wysokość dofinansowania : 62 993,00 PLN