Gmina Sośnicowice zrealizowała przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Sośnicowice”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Wartość grantu: 98 560,47 PLN