Dzienny Dom Pobytu Senior+  w Sośnicowicach działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” .  Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Sośnicowice. Dzienny Dom dysponuje 20 miejscami i funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin.

Siedzibą Dziennego Domu Pobytu Senior+ jest budynek znajdujący się w Sośnicowicach, przy ul. Szprynek 1, który jest własnością Gminy Sośnicowice. Budynek jest przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami i wyposażony w: salę spotkań, jadalnię, pomieszczenie kuchenne, świetlicę terapeutyczną, szatnię, gabinet rehabilitacyjny, łazienki, pomieszczenie gospodarcze, a także w pomieszczenie socjalne. 

Uczestnikami Dziennego Domu Pobytu Senior+ mogą być osoby, które zamieszkują teren Gminy Sośnicowice, ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne. W celu przystąpienia do programu należy udać się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. Na miejscu składa się wniosek o chęci uczestnictwa i na tej podstawie wydawana jest decyzja administracyjna o zakwalifikowaniu do programu.

Celem Dziennego Domu Pobytu Senior+  jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, a także w warsztatach terapii zajęciowej i fizjoterapii. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

Dzięki realizacji programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2023) seniorzy z Gminy Sośnicowice poprawiają swoją sprawność ruchową, co pozwala na aktywniejsze funkcjonowanie i radzenie sobie w codziennych czynnościach życiowych. Podopieczni Dziennego Domu Pobytu Senior+ integrują się ze społeczeństwem, dzięki czemu czują się potrzebni i stanowią przykład do naśladowania. 

Całkowity koszt zadania: 400 000 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 86 400 zł