ul. Wiejska 9
44-153 Łany Wielkie

Numery telefonów: tel. 32 238-79-60 do 64
gzopo@sosnicowice.pl