W sierpniu 2023 roku Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2022 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został oceniony pozytywnie i Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez modernizację  boiska sportowego w Bargłówce, w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej.

W ramach inwestycji wyposażono płytę boiska w system automatycznego nawadniana, co stworzy odpowiednie warunki do utrzymania i pielęgnacji trawiastej nawierzchni. W trosce o ochronę środowiska obiekt wyposażony został także w pojemnik na odpady umożliwiający ich segregację.

Zakłada się, że zmodernizowana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno przez klub sportowy jak i inne  formalne i nieformalne grupy działające na terenie miejscowości, poprzez organizowanie rozgrywek piłkarskich, zawodów sportowych, festynów rodzinnych itp.

Realizacja projektu odpowiada na potrzebę  powstania większej ilości  miejsc dających możliwość  wspólnego spędzania  wolnego czasu, sprzyjających integracji społecznej  i poszerza ofertę infrastruktury rekreacyjnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Wartość inwestycji: 101 475,00 PLN

Wysokość dofinansowania : 35 835,00 PLN