W czerwcu 2024 roku Gmina Sośnicowice zakończyła realizację projektu pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2023 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został oceniony pozytywnie i Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez modernizację boiska sportowego w Sośnicowicach.

W ramach operacji zrealizowano inwestycję polegającą na wykonaniu systemu nawadniania płyty boiska oraz montaż ogrodzenia obiektu.

Boisko będzie wykorzystywane do organizacji wydarzeń kierowanych dla lokalnej społeczności oraz odwiedzających miejscowość.

Zakłada się, że zmodernizowana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno przez klub sportowy jak i inne  formalne i nieformalne grupy działające na terenie miejscowości, poprzez organizowanie rozgrywek piłkarskich, zawodów sportowych, festynów rodzinnych itp.

Realizacja projektu odpowiada na potrzebę  powstania większej ilości  miejsc dających możliwość  wspólnego spędzania  wolnego czasu, sprzyjających integracji społecznej  i poszerza ofertę infrastruktury rekreacyjnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

W trosce o ochronę środowiska obiekt wyposażony został także w pojemnik na odpady umożliwiający ich segregację.

Wartość inwestycji: 155 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania : 71 429,00 PLN