Gmina Sośnicowice realizuje projekt pn.: „Sośnicowice, Pomnik Powstańcom Śląskim – konserwacja zabytkowego obelisku z działaniami upamiętniającymi miejsce pamięci”.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.


Wartość projektu:  65 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 42 120,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Pomnik – obelisk  w Sośnicowicach jest ważnym obiektem dla naszego terenu jako miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne, jakimi były Powstania Śląskie i poświęcony jest mieszkańcom Sośnicowic poległych w tych walkach w latach 1919 – 1921.

Od strony technicznej, zadanie dotyczyło przywrócenia dobrego stanu technicznego pomnika (obelisku)
i pierwotnej estetyki, czytelności formy rzeźbiarskiej oraz merytorycznej; w związku z tym zostały przeprowadzone  kompleksowe prace konserwatorskie pomnika, zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Poza odnowieniem obelisku, w ramach zadania przeprowadzono kreatywne formy edukacji w formie prelekcji międzypokoleniowych, w tym sesje historyczne na temat Powstań Śląskich, wzbogacone o:

  • wystawę figurek żołnierzyków i modeli “Jeszcze Polska nie umarła” – od Insurekcji w 1794 roku do III Powstania Śląskiego,
  • wystawę prac artystycznych wykonanych przez uczniów szkół podczas uprzednio zorganizowanych warsztatów plenerowych przy odnowionym pomniku Powstańców Śląskich i wręczenie nagród uczestnikom- autorom prac

Uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika uświetniła prowadzona przez Ryszarda Buczka Górnicza Orkiestra Dęta KWK „Sośnica” pod dyrygenturą prof. Lesława Podolskiego. Jednostka Wojsk Specjalnych AGAT z Gliwic wystawiła kompanię reprezentacyjną. Obecny był także poczet sztandarowy z Pruszkowa z Komendą Główną Strzelców Rzeczypospolitej oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnicowicach.
Patronat honorowy nad uroczystością objęli:

  • Starosta Powiatu gliwickiego
  • Muzeum Powstań Śl. w Świętochłowicach
  • Muzeum w Gliwicach
  • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego)
  • Pełniąca funkcję Burmistrza Sośnicowic