Termomodernizacja budynku SP w Bargłówce
Zakres rzeczowy Inwestycji objął:

 • docieplenia przegród budynku (ściany zewnętrzne oraz dach),
 • wymianę kotła oraz dobudowę komina zewnętrznego,
 • wymianę instalacji c.o.


Termomodernizacja budynku SP w Sośnicowicach
Zakres rzeczowy Inwestycji objął:

 • Roboty termomodernizacyjne w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych, częściową wymianą stolarki i wszystkimi pracami towarzyszącymi oraz wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
 • Montaż kotłów gazowych wraz z instalacją gazową wewnętrzną i zewnętrzną oraz wentylacja mechaniczna toalet
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej, odgromowej i elektrycznej

Centrum przesiadkowe
W ramach projektu, którego przedmiotem była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach, wykonano:

 • plac manewrowy dla min. 5 autobusów z podwójnym pasem ruchu wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs,
 • 5 zadaszonych wiat przystankowych wokół miejsc oczekiwania podróżnych o pojemności min.30 osób,
 • parking typu Park & Ride dla 29 samochodów osobowych,
 • dwa parkingi z wiatą dla rowerów o pojemności min.20 miejsc, do których prowadzić będzie ścieżka rowerowa o długości 134 m,
 • centralną część centrum przesiadkowego stanowić będzie plac podzielony na strefy, pokryte rożnego rodzaju nawierzchnią, całość uzupełniona zostanie elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze, roślinność,
 • sanitariat kontenerowy wyposażony w 3 toalety, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • automaty biletowy,
 • samoobsługowa stacja naprawy rowerów,
 • tablice informacyjne,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej,
 • odwodnienie terenu poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • monitoring,
 • przyłącza umożliwiające zainstalowanie w przyszłości stanowisk Food truck i stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Budowa węzła przesiadkowego w Sośnicowicach ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów. Węzeł integruje transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Na węźle przesiadają się pasażerowie z lokalnych połączeń autobusowych zbierających pasażerów z poszczególnych sołectw z terenu gminy do linii łączących Sośnicowice z Gliwicami.


Termomodernizacja budynku OSP w Bargłówce

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z termomodernizacją budynku OSP w Bargłówce wraz z instalacją gazu i montażem kotła.

W zakres robót weszły:
– Wymiana konstrukcji więźby dachowej dachu dwuspadowego oraz jednospadowego,
– Termomodernizacja przegród zewnętrznych
– Zewnętrzna instalacja gazu ze zbiornikiem LPG,
– Wewnętrzna instalacja gazu wraz z kotłem
– Instalacja c.o
– Instalacja wod-kan.
– Instalacja elektryczna
– Remont pomieszczeń budynku OSP, w tym m.in. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, budowa nowego komina wentylacyjnego

Termomodernizacja budynku przedszkola w Bargłówce

Przedmiotem inwestycji była termomodernizacja budynku przedszkola w Bargłówce.
Inwestycja objęła:

 • zmianę sposobu ogrzewania obiektu z kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną paliwem
 • gazowym,
 • budowę zbiornika napowietrznego o poj. V=2700l na gaz propan, wraz z jego wygrodzeniem ogrodzeniem systemowym,
 • budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu,
 • demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe, a następnie montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego wraz z przewodem spalinowo-powietrznym oraz zasobnikiem c.w.u.,
 • montaż systemu detekcji gazu wraz z automatycznym zaworem odcinającym,
 • połączenie istniejącej instalacji c.o. z projektowanym kotłem na paliwo stałe,
 • montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach instalacji c.o.,
 • wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wody cyrkulacyjnej zasilanej z pieca gazowego jednofunkcyjnego, z wykorzystaniem istniejącej instalacji c.w.u. zasilanej obecnie z istniejących bojlerów pojemnościowych.
 • docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja i docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie połaci dachu, wymiana 4 okien na elewacji oraz drzwi wejściowych, likwidacja pieca na węgiel w pomieszczeniu kotłowni
 • remont istniejącego komina, studzienek piwnicy, remont schodów i pochylni zewnętrznej, wymiana daszka, przedłużenie okapów dachowych, wymiana rynien i rur spustowych