Gmina Sośnicowice realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

  1. Cyfryzacja jednostki ( w ramach zadania nastąpi zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na systemach informatycznych oraz zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających stopień cyfryzacji jednostki: zakup 4 stacji roboczych i 5 laptopów)
  • Edukacja cyfrowa dla urzędników (w ramach zadania zaplanowano szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego  sprzętu i oprogramowania)
  • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. (w ramach zadania zostanie wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz nastąpi zakup: UTM do ochrony brzegowej Urzędu, przełączniki sieciowe, zakup konsoli KVM do zdalnego dostępu do serwerów oraz wykonana zostanie modernizacja sieci – wymiana  okablowania sieci Ethernet)

Celem projektu jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00 PLN