Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci i wnuków  byłych pracowników PGR z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w celu realizacji obowiązków szkolnych jako remedium na ograniczenie problemów nauki zdalnej w warunkach spowodowanych Pandemią COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 112 249,80 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię  COVID-19